Автоматизована система управління військами (силами)

електронна система, яка є частиною системи управління військами (силами), за допомогою якої здійснюються збір, опрацювання і передача інформації, необхідної для ефективного функціонування об’єкта управління (угруповань військ, сил, об’єднань, з’єднань, частин, кораблів, підрозділів і бойових засобів) із застосуванням обчислювальної та спеціальної техніки, призначеної для реалізації функцій органів управління. Основні функції автоматизованої системи управління військами (силами): автоматизований оперативний збір, накопичення і збереження інформації, її опрацювання; відображення обстановки, умов підготовки і ведення бойових дій; проведення оперативно-тактичних розрахунків для розподілу ресурсів між угрупованнями військ (сил), елементами оперативної побудови (бойового порядку) за завданнями (етапами) операції (бойових дій); підготовки даних для оцінки обстановки і прийняття рішень у будь-який момент операції (бою); моделювання операцій (бойових дій).


Шановний відвідувач,

за допомогою цієї форми Ви можете вносити пропозиції по виправленнях та нових матеріалах.

Усі Ваші пропозиції будуть розглянуті в обов’язковому порядку.

Дякуємо за Вашу допомогу.

З повагою, Адміністрація.